Skip to main content

We are pleased to share our Community Voices Cardiff report. After a year of conversations, events, workshops, an urban room and an online value map of Cardiff, this report shares our learnings, reflections and recommendations for many ways of doing consultation differently.

Download the report

Rydym mor falch o lansio ein hadroddiad Lleisiau Cymunedol Caerdydd. Ar ôl blwyddyn o sgyrsiau, digwyddiadau, gweithdai, rydym yn rhannu ein myfyrdodau a’n hargymhellion ar gyfer llawer o wahanol ffyrdd o gynnal ymgynghoriad.

Lawrlwythwch yr adroddiad

Photo credit: Peter Evans