Skip to main content

The Urban Room in Cardiff is now open in the yellow room at the Grange Pavilion, Grange Gardens, Cardiff, CF11 7LJ, until May 28th / Mae’r ystafell drefol yng nghaerdydd bellach ar agor yn yr ystafell felen ym Pafiliwn Grange, Grange Gardens, Caerdydd, CF11 7LJ, tan Fai 28ain.

The online mapping platform for Cardiff has now launched and you can take part by visiting the Commonplace platform. / Mae’r platfform mapio ar-lein ar gyfer Caerdydd bellach wedi’i lansio a gallwch gymryd rhan drwy ymweld â’r platfform Commonplace.  https://communityvoicescardiff.commonplace.is/