Skip to main content

Community Gateway is a flagship Cardiff University engagement project committed to building a long-term partnership with Grangetown residents and businesses, creating pathways between the University and community and facilitating the co-production of projects for mutual benefit. 

Community Gateway has supported over 60 community-university projects making connections between University staff, students and Grangetown residents to help bring community-led ideas to life, including the award-winning Grangetown Youth Forum, a Grangetown Business Forum which led to the launch of Grangetown’s first World Street Market, the Grangetown Safe Play Lanes pilot in partnership with Cardiff Council, a Pharmabees Citizen Science programme, the Run Grangetown social running group, an annual mental health day event, Grangetown Safety Week and the much anticipated annual Career and Role Models week. 

In 2019, Cardiff University became asset guardian of Grange Pavilion, helping the community raise over £2m to build a high quality, accessible resident-led facility in Grange Gardens which provides affordable space for hire, a community-focused café, coworking spaces and a biodiverse garden and green for play, health and wellbeing and seasonal growing. 

Community gateway’s long-term strategy is to foster place-based partnerships and to connect and focus our diverse expertise in research, teaching and professional development by co-productively identifying new and sustained opportunities for long term anchor partnerships, locally and internationally, with government, industry, and communities. Community gateway is passionate about understanding, connecting, and promoting individual and collective skills, interests, and ambitions.

For more information about the Gateway project visit –  https://www.cardiff.ac.uk/community-gateway

 

Mae’r Porth Cymunedol yn brosiect ymgysylltu blaenllaw ym Mhrifysgol Caerdydd sydd wedi ymrwymo i adeiladu partneriaeth hirdymor gyda thrigolion a busnesau Grangetown, gan greu llwybrau rhwng y Brifysgol a’r gymuned a hwyluso cyd-gynhyrchu prosiectau er budd pawb.

Mae’r Porth Cymunedol wedi cefnogi dros 60 o brosiectau prifysgol gymunedol sy’n gwneud cysylltiadau rhwng staff y Brifysgol, myfyrwyr a thrigolion Grangetown i helpu i ddod â syniadau a arweinir gan y gymuned yn fyw, gan gynnwys fforwm arobryn ieuenctid Grangetown, Fforwm Busnes Grangetown a arweiniodd at lansio marchnad stryd y byd gyntaf Grangetown, peilot lonydd chwarae diogel Grangetown mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, rhaglen Gwyddor Dinasyddion Pharmabees, grŵp rhedeg cymdeithasol Run Grangetown, digwyddiad diwrnod iechyd meddwl blynyddol, Wythnos Diogelwch Grangetown a’r wythnos gyrfaoedd a modelau rôl flynyddol ddisgwyliedig.

Yn 2019, daeth Prifysgol Caerdydd yn warcheidwad asedau Pafiliwn Grange, gan helpu’r gymuned i godi dros £2m i adeiladu cyfleuster hygyrch o ansawdd uchel, a arweinir gan drigolion yng Ngerddi Grange, sy’n darparu lle fforddiadwy i’w logi, caffi sy’n canolbwyntio ar y gymuned, mannau cydweithio a gardd fioamrywiol a gwyrdd ar gyfer chwarae, iechyd a lles a thyfu tymhorol.